Anh Cường là chủ Farm chuyên trồng hoa, với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực Nông nghiệp, làm từ Bắc tới Nam. Và cuối cùng 4 năm gần đây, anh quay lại mảnh đất quê hương để phát triển Nông nghiệp, trở thành một người có tiếng về kỹ thuật trong giới trồng hoa. Anh chọn Next Farm chúng tôi để áp dụng giải pháp quản lý nông trại thông minh, hệ thống châm phân và kiểm soát dinh dưỡng môi trường trồng hoa và nhà lạnh bảo quản hoa để tăng năng suất trồng, dự án này là một trong những dự án trọng điểm của Next Farm cho case study về trồng hoa.