• EnglishVietnamese

Next Farm triển khai hệ thống cảnh bảo môi trường cho nông nghiệp tại nhà lưới Yên Dũng Bắc Giang

Hệ thống cảm biến môi trường cho nông nghiệp tại nhà lưới Yên Dũng – Bắc Giang.

Hôm nay Next Farm chúng tôi hoàn thiện việc triển khai giải pháp hệ thống nông nghiệp chính xác gồm thiết bị đo cảm biến môi trường và điều khiển hệ thống theo giới gian thực cho nhà lưới tại Yên Dũng Bắc Giang, đây là bước đột phá mới của chúng tôi khi triển khai trọn bộ giải pháp nông nghiệp chính xác Next Farm PAM.

Sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những công nghệ mới để áp dụng trong nông nghiệp cảnh báo sớm các dịch bệnh trong nông nghiệp giúp bà con có thể tăng được năng suất sau mỗi vụ trồng.

Lotus Farm – Yên Phong


Tags: Nông nghiệp thông minh NextFarm,

Bài liên quan